CIDET
 • imatge
 • imatge
 • imatge
 • imatge

Presentació

Cidet és una institució privada i independent creada per empresaris, docents i professionals de diferents disciplines.

El nostre objectiu és oferir una àmplia gamma formativa d'alta qualitat que permeti a les empreses tenir una eina per aconseguir l'excel·lència empresarial en tots els seus processos.

Les empreses necessiten disposar de professionals, en totes les àrees, que estiguin en les millors condicions competitives i siguin capaços d'aprofitar els avantatges dels constants canvis en que ens veiem immersos: globalització, societat de la informació, innovacions tecnològiques, canvis organitzatius i productius, entre d'altres.

Convençuts de que la formació és un actiu viu dins l'empresa, el nostre equip de docents i consultors realitza un anàlisi constant de les necessitats, presents i futures, de les empreses i adapta els programes i metodologies a la realitat canviant i a les últimes tendències empresarials.

Per aquest motiu, els coneixements i habilitats adquirits en els nostres programes formatius són fàcilment transferibles als llocs de treball i aporten solucions efectives que suposen un major rendiment i un avantatge competitiu.

Sistema formatiu

Metodologia

CIDET desenvolupa un model pràctic, actiu i participatiu orientat tant a les necessitats dels professionals de les empreses com de les persones que han d'accedir al mercat laboral. Aquesta metodologia es basa en l'aprenentatge per competències, que cal saber fer en un lloc de treball per realitzar una activitat eficient i efectiva i que aporti valor afegit a la seva tasca. El Centre Internacional de Formació Empresarial i Tecnològica aplica un sistema actiu i pràctic en el qual els coneixements, actituds i habilitats adquirits per l'alumne són plenament i ràpida transferibles a la pròpia activitat professional i proporcionen els criteris i les eines suficients per a la resolució de problemes i per a la presa de decisions.

Equip Docent i Experts

Comptem amb un equip de més de 180 professionals experts en les diferents disciplines amb una llarga i àmplia trajectòria professional tant en l'àmbit públic com privat, que permet actualitzar de forma permanent els coneixements, les tendències i les innovacions existents als sectors i mercats nacionals i internacionals.

Instal·lacions

CIDET està ubicat a Manresa en un dels edificis més moderns i cèntrics de la ciutat. Amb més de 800 m2, el centre disposa de 17 aules equipades amb els suports pedagògics més actuals, 65 equips informàtics, simuladors i equips de pràctiques. El nostre centre té subscrits convenis amb diferents entitats que ens permeten utilitzar tallers equipats amb les eines i la maquinària que requereixen els cursos tècnics

Serveis integrals de formació

Cursos i Seminaris

En aquest programa hi trobareu un extens ventall de cursos i seminaris que abasten totes les àrees funcionals de l'empresa. A més, molts d'ells permeten accedir a titulacions i homologacions oficials. Els continguts dels programes tenen un component pràctic i s'actualitzen constantment per preveure i adaptar-se als constants canvis culturals, empresarials i tecnològics amb l'objectiu de que la formació sigui un medi real i eficaç que permeti als nostres alumnes un desenvolupament personal en la seva trajectòria professional.

Cursos a mida

La formació In Company respon als objectius estratègics de cada organització empresarial. Els nostres experts-consultors dissenyen, planifiquen i realitzen els programes més adequats a les necessitats específiques de cada empresa, així com l'elaboració d'un informe final, per tal que els responsables de RRHH tinguin una eina d'avaluació i de seguiment de la formació. Solucions formatives a mida de cada organització empresarial permeten l'optimització del temps i dels recursos econòmics, possibilitant ésser impartits a la pròpia empresa, hotels, al nostre centre, etc., en territori nacional i/o internacional.

Formació ocupacional i de reciclatge

Programes formatius adreçats a col·lectius i sectors empresarials específics, finançats pel Fons Social Europeu, la Generalitat de Catalunya i per la Fundación Tripartita para la Formación en el Empleo (FORCEM).

Altres Serveis

CIDET S.L. ofereix un conjunt de serveis amb l'objectiu de que les empreses puguin disposar i gestionar de forma estratègica el capital intel·lectual per a la millora de la seva eficiència, rendibilitat i competitivitat:


 • Valoració dels llocs de treball, selecció de personal, outplacement, avaluació de potencials, Selecció per competències, etc.
 • Disseny de les accions formatives. Metodologia i tècniques d'impartició. Recursos didàctics.
 • Definició de la política de formació.
 • Interrelació de la formació amb els Recursos Humans de l'empresa.
 • Coaching.
 • Recerca de fonts de finançament.
 • Traducció i interpretació anglès, alemany, xinès, francès, italià...
ACCÉS CAMPUS ONLINE