CIDET

Oferta formativa / Idiomes / Curs

Anglés A.1.A

FORMACIÓ SUBVENCIONADA PER A TREBALLADORS.

Aquesta acció formativa pretén introduir els alumnes en el coneixement i consolidació de la llengua anglesa incidint en les situacions comunicatives quotidianes com extreure informació concreta d’un text escrit i oral i a la vegada reforçar la confiança per moure’s en qualsevol àmbit.
- Entendre acceptablement el llenguatge parlat en una varietat de contextos, i utilitzar el llenguatge escrit per a extreure fets i intercanviar informació i opinions de manera acceptable.
- Fer i descriure plans futurs.
- Recordar experiències i fets passats.
- Donar consells i instruccions detallades.
- Demanar i refusar peticions adequadament.
- Resumir, confirmar i corregir informació.
- Fer comparacions.
- Estar d’acord i en desacord de manera adequada.
- Utilitzar el telèfon.
- Escriure cartes formals i informals amb certa precisió.
- Tenir un bon coneixement actiu de la pronunciació i entonació de l’anglès
- Consolidar el coneixement de les estructures gramaticals bàsiques utilitzant la varietat de temps presents, passats i futurs apresos fins el moment

Formació subvencionada per a treballdors en Régim General, Autònoms i Atur.

 • REFERÈNCIA
  DATA INICI
  DATA FINAL
  DURADA
  PLACES
  HORARI
 • 15880
  03 Abril
  -
  75h
  Places vacants
  Dilluns i dimecres de 18:30-21:30h

T'interessa aquest curs?

*Camps obligatòris

He llegit i accepto l'avís legal i la política de privacitat.
És necessari acceptar l'avís legal i la política de privacitat.
Si, desitjo rebre informació.