CIDET

Oferta formativa / Formació Ocupacional / Curs

Comunicació en llengües estrangeres (Anglès) N3 - B1

FORMACIÓ SUBVENCIONADA PER A PERSONES EN ATUR

- Utilitzar l`idioma amb certa seguretat i flexibilitat, receptiva i productivament, tant en forma parlada com escrita, així com per a mediar entre parlants de diferents llengües, en situacions quotidianes i menys corrents que requereixin comprendre i produir textos en una varietat de llengua estàndard, amb estructures habituals i un repertori lèxic comú no gaire idiomàtic, sobre temes generals, quotidians o d`interès personal.
- Aquest programa formatiu proporcionarà als alumnes la formació en llengua anglesa necessària perquè puguin presentar-se a les proves d`acreditació oficial del nivell B1 del Marc Comú Europeu de Referència per a les Llengües (MCERL).

Formació totalment subvencionada pel SOC.

T'interessa aquest curs?

*Camps obligatòris

He llegit i accepto l'avís legal i la política de privacitat.
És necessari acceptar l'avís legal i la política de privacitat.
Si, desitjo rebre informació.