CIDET

Oferta formativa / Formació Ocupacional / Curs

Comunicació en llengües estrangeres (Anglès) N2 - A2

FORMACIÓ SUBVENCIONADA PER A PERSONES EN ATUR

Capacitar l`alumnat per utilitzar l`idioma de manera senzilla però adequada i eficaç, sent capaç de comprendre, expressar-se i interactuar, tant en forma parlada com escrita, en situacions quotidianes, que requereixin comprendre i produir textos breus, en diversos registres i en llengua estàndard, que versin sobre aspectes bàsics concrets de temes generals i que continguin expressions, estructures i lèxic d`ús freqüent.
Aquest programa formatiu proporcionarà als alumnes la formació i l`aprenentatge en llengua anglesa necessària perquè puguin presentar-se a les proves d`acreditació oficial del nivell A2 del Marc Comú Europeu de Referència per a les Llengües (MCERL).

Formació totalment subvencionada pel SOC.

Propers inicis

 • REFERÈNCIA
  DATA INICI
  DATA FINAL
  DURADA
  PLACES
  HORARI
 • 15641
  27 Febrer
  -
  220h
  Places vacants
  Dll a DV de 09:15 a 12:15

T'interessa aquest curs?

*Camps obligatòris

He llegit i accepto l'avís legal i la política de privacitat.
És necessari acceptar l'avís legal i la política de privacitat.
Si, desitjo rebre informació.