CIDET

Oferta formativa / Idiomes / Curs

Anglès B.2.D

FORMACIÓ SUBVENCIONADA PER A TREBALLADORS.

- Capacitar l`alumnat per utilitzar l`idioma amb desimboltura i eficàcia en situacions habituals i més específiques que requereixin comprendre, produir i tractar textos orals i escrits, conceptual i lingüísticament complexos, en una varietat de llengua estàndard, amb un repertori lèxic ampli encara que no molt idiomàtic , i que versin sobre temes generals, actuals o propis de el camp d`especialització del parlant.

Formació subvencionada per a treballdors en Régim General, Autònoms i Atur.

T'interessa aquest curs?

*Camps obligatòris

He llegit i accepto l'avís legal i la política de privacitat.
És necessari acceptar l'avís legal i la política de privacitat.
Si, desitjo rebre informació.