CIDET

Oferta formativa / Directiva / Curs

Direcció i conducció d'equips de treball

-Proporcionar els coneixements i eines més adients per millorar l’efectivitat d’un equip de treball, tant des del punt de vista de la participació com de la direcció de l’equip.
-Potenciar el seu rol, funcions i responsabilitats com a líders d’un equip de treball.
-Incrementar la detecció de necessitats i problemàtiques dels col•laboradors tant a nivell laboral com psicològic.
-Establir la importància d’un adequat lideratge vers l’equip, atenent a les característiques d’aquest.
-Analitzar el seu estil i capacitats de lideratge i identificar punts de millora.
-Establir la importància de la comunicació interna tant a nivell vertical com horitzontal, fent un bon ús dels canals.
-Desenvolupar les seves habilitats de comunicació interpersonal com a emissors i receptors.
-Utilitzar la comunicació com a eina de relació positiva amb els col•laboradors tant en el cas de situacions favorables com desfavorables per a reconduir i solucionar incidències.
-Actuar com a líders/coach dels equips de treball i dels col•laboradors per tal de desenvolupar tot el seu potencial.
-Delegar de forma eficaç per a millorar el funcionament, la formació i el creixement dels col:laboradors.
-Aprendre i/o millorar els coneixements, les habilitats i les tècniques més adients per organitzar, dirigir, moderar i participar en reunions de treball, d’una forma eficient.
-Millorar les relacions interpersonals i els resultats de les reunions de treball.
-Aconseguir realitzar reunions de treball quan sigui necessari. Optimitzar la gestió del temps.
-Millorar el seguiment de les reunions i portar a terme els acords presos. Responsabilització i temporalització en els acords.
-Desenvolupar la capacitat per a presentar idees en públic per a convèncer de les nostres propostes.

T'interessa aquest curs?

*Camps obligatòris

He llegit i accepto l'avís legal i la política de privacitat.
És necessari acceptar l'avís legal i la política de privacitat.
Si, desitjo rebre informació.