CIDET

Oferta formativa / Tècnica / Curs

Electricitat industrial i control de motors i variadors

- Entendre el funcionament dels Circuits Elèctrics Industrials.
- Realitzar el muntatge i la instal•lació de qualsevol Automatisme.
- Conèixer la Simbologia Elèctrica i utilitzar la Documentació Tècnica per tal de realitzar els Esquemes de connexionat i localitzar les possibles avaries.
- Utilitzar correctament els Aparells de Mesura de les instal•lacions elèctriques.
- Entendre el funcionament dels Motors Elèctrics, la seva forma de connexió, posada en marxa i la seva protecció.
- Utilitzar Variadors de Freqüència per tal de regular el funcionament de Motors Asincrons

T'interessa aquest curs?

*Camps obligatòris

He llegit i accepto l'avís legal i la política de privacitat.
És necessari acceptar l'avís legal i la política de privacitat.
Si, desitjo rebre informació.