CIDET

Oferta formativa / Anglès / Curs

Proficiency in English / C2.1

- Adquirir coneixements lingüístics que determinin la capacitat d’interpretar, desenvolupar exposicions, redactar amb fluïdesa i d’acord a les normes formals de la llengua anglesa.
- Potenciar que l`alumne estigui motivat i segur en l`adquisició d`una nova llengua, treballant temes interessants i pràctics amb un alt grau de transferència al lloc de treball.
- Comprendre les idees principals i extreure informació específica de textos tant orals com escrits.
- Adquirir recursos per la comprensió escrita.
- Correcció i ús acurat de l’expressió escrita i oral.
- Adequar el lèxic i les estructures a determinats temes i situacions.
- Respondre amb rapidesa i de forma adequada en diferents circumstàncies.
- Participar en debats i discussions amb fluïdesa i espontaneïtat.

T'interessa aquest curs?

*Camps obligatòris

He llegit i accepto l'avís legal i la política de privacitat.
És necessari acceptar l'avís legal i la política de privacitat.
Si, desitjo rebre informació.