CIDET

Oferta formativa / Prevenció / Curs

Prevenció de riscos laborals. Nivell bàsic

El R.D. 39/1997 que regula els Serveis de Prevenció, estableix diferents modalitats d’organització preventiva i les condicions dels mitjans humans necessaris per a desenvolupar-la. Un dels aspectes fonamentals que permet l’activitat preventiva a l’empresa és la formació dels treballadors designats com a Delegats de Prevenció (representants dels treballadors i/o els treballadors designats com a coordinadors de Seguretat i Salut). L’esmentada normativa estableix tres nivells de formació (funcions de nivell bàsic, intermedi i superior), segons els objectius que es pretenguin i la capacitat per poder-los executar.

- Promoure els comportaments segurs i la correcta utilització dels equips de treball i protecció i fomentar l’interès i la cooperació dels treballadors en l’acció preventiva.
- Promoure, en particular, les actuacions preventives bàsiques, com l’ordre, la neteja, la senyalització i el manteniment en general i efectuar els seu seguiment i control.
- Col•laborar en l’avaluació i el control dels riscos generals i específics de l’empresa, efectuant visites de comprovació, atenció de queixes i suggeriments, registre de dades, i les funcions anàlogues que calguin.
- Actuar directament en cas d’emergència i primers auxilis i gestionar les primeres intervencions.
- Cooperar amb els serveis de prevenció.

T'interessa aquest curs?

*Camps obligatòris

He llegit i accepto l'avís legal i la política de privacitat.
És necessari acceptar l'avís legal i la política de privacitat.
Si, desitjo rebre informació.