CIDET

Oferta formativa / Anglès / Curs

Anglès 3r. / A2. 2

- Adquirir un coneixement efectiu del llenguatge en situacions habituals per l’alumne, com per exemple parlar intercanviar informació personal, direccions, ocupació.
- Potenciar la motivació i autonomia vers l’adquisició d` una nova llengua, mitjançant un enfocament comunicatiu i amb un alt grau de transferència al lloc de treball.
- Adquirir el vocabulari imprescindible per a poder entendre/mantenir una conversa senzilla.
- Comprendre les idees principals i extreure informació específica de textos tant orals com escrits.
- Adquirir recursos per la comprensió escrita.
- Treball d’estructures gramaticals .
- Utilitzar l’idioma com a mitjà de comunicació en situacions del seu entorn immediat, experiència o bagatge personal.
- Adequar el lèxic i les estructures a determinats temes i situacions.

T'interessa aquest curs?

*Camps obligatòris

He llegit i accepto l'avís legal i la política de privacitat.
És necessari acceptar l'avís legal i la política de privacitat.
Si, desitjo rebre informació.