CIDET

Oferta formativa / Project / Curs

Microsoft Project

- Dotar-nos dels coneixements bàsics per utilitzar el programa Microsoft Project a l’hora de Planificar i efectuar el seguiment de projectes complexes, subministrant les claus per aprofundir de manera autònoma en l’ús del programa.
- Es revisen les diferents etapes del cicle de vida del projecte, per veure com Project s’adapta a les diferents fases del mateix, permetent-nos efectuar una planificació i seguiment exhaustiu del projecte.
- S’analitzen els conceptes de Tasca, Recurs i Cost, i les seves interrelacions, per permetre’ns arribar a la finalització del projecte complint les expectatives de cost, plaç i qualitat existents a l’inici del mateix.

T'interessa aquest curs?

*Camps obligatòris

He llegit i accepto l'avís legal i la política de privacitat.
És necessari acceptar l'avís legal i la política de privacitat.
Si, desitjo rebre informació.