CIDET

Oferta formativa / Anglès / Curs

Anglès 6é. / B2. 1

- Millorar la capacitat d’interpretar, desenvolupar exposicions orals i redactar amb correcció.
- Potenciar la motivació i autonomia vers l’adquisició d` una nova llengua, mitjançant un enfocament comunicatiu i amb un alt grau de transferència al lloc de treball.
- Comprendre les idees principals i extreure informació específica de textos tant orals com escrits.
- Adquirir estructures gramaticals complexes.
- Adequar el lèxic i les estructures a diferents contextos lingüístics
- Respondre amb fluïdesa i de forma adequada en diferents circumstàncies.
- Correcció i ús acurat de l’expressió escrita i oral.
- Participar en debats i discussions amb fluïdesa i espontaneïtat.

T'interessa aquest curs?

*Camps obligatòris

He llegit i accepto l'avís legal i la política de privacitat.
És necessari acceptar l'avís legal i la política de privacitat.
Si, desitjo rebre informació.