CIDET

Oferta formativa / Anglès / Curs

Anglès 1r. / A1. 2

- Adquirir un coneixement efectiu del llenguatge en situacions familiars per l’alumne, com per exemple parlar del seu entorn, descriure un producte i intercanviar informació simple.
- Potenciar la motivació i autonomia vers l’adquisició d` una nova llengua, mitjançant un enfocament comunicatiu i amb un alt grau de transferència al lloc de treball.
- Adquirir el vocabulari bàsic per poder entendre/mantenir una conversa senzilla.
- Comprendre les idees principals i extreure informació específica d’informació escrita i oral.
- Treballar estructures gramaticals simples.
- Utilitzar l ’idioma com a mitjà de comunicació en situacions socials de la vida quotidiana.

T'interessa aquest curs?

*Camps obligatòris

He llegit i accepto l'avís legal i la política de privacitat.
És necessari acceptar l'avís legal i la política de privacitat.
Si, desitjo rebre informació.