CIDET

Cursos subvencionats per a empreses

CIDET elabora i gestiona la modalitat de formació contínua tant per empreses agrupades com per empreses individuals, i així poder-se deduir l’import dels cursos i seminaris a través de la bonificació de la quota de la seguretat social.
CIDET desenvolupa formació finançada per la “Fundación Tripartita para la Formación y el Empleo” en el marc dels “Contratos Programa” dirigit a diferents sectors empresarials.

Subvencions i Finançament

També disposem d'acords preferencials amb diferents entitats financeres per poder facilitar als nostres alumnes un finançament que s’adapti a les seves possibilitats.

Paral·lelament, i dins el marc de la Formuació Ocupacional impulsada per la Generalitat de Catalunya, CIDET també ofereix cursos per a treballadors i persones en atur subvencionats pel Departament de Treball i Indústria de la Generalitat de Catalunya i el Fons Social Europeu.