CIDET

02 Març de 2015

CIDET S.L., centre autoritzat per impartir cursos de prevenció i control de la Legionel·la i la Legionel·losi

013619-4790815.jpg

Des del passat mes de febrer'15, CIDET ha esdevingut centre autoritzat per a la impartició de cursos de prevenció i control de la legionel·la i la legionel·losi.

D'acord amb la normativa vigent, el personal que realitzi tractaments a instal·lacions per a la prevenció de la legionel·losi que pertanyi a una entitat o servei extern contractat o bé sigui personal propi de l'empresa titular de la instal·lació ha de disposar d'un nivell de coneixements suficients per realitzar una prevenció efectiva dels riscos per a la salut d'aquelles instal·lacions que poden ser susceptibles de convertir-se en focus de propagació de la legionel·la.

Les persones responsables de les instal·lacions de risc han de disposar dels certificats que acreditin la formació que s'ha impartit al seu personal de manteniment encarregat de la realització d'aquests tractaments.

Si voleu més informació, poseu-vos en contacte amb nosaltres al:
93 874 89 00 o a cidet@cidet.com