CIDET

07 Desembre de 2016

FORMACIÓ TRANSVERSAL GRATUÏTA

100457-1770091.jpg

Tenim cursos GRATUÏTS que van adreçats a treballadors en RÈGIM GENERAL, AUTÒNOMS.
No tenen cap cost per a l'ermpesa ni per al treballador.

1- Anglès Bàsic.
2- Anglès Pre-Intermedi.
3- Anglès Intermedi.
4- Anglès Upper Intermediate.

Es reservarà plaça per ordre de rebuda de tota la documentació* i fins el total de places destinades a cada acció formativa.

*Documentació:
- Annex 1. Solicitud de participació en una acció formativa. (S'ha d'omplir amb color blau).
- Fotocòpia del DNI.
- Fotocòpia de l'encapçalament de la Nómina o rebut d'Autònom del mes de gener.