CIDET

13 Març de 2017

TENIM NOUS CUROS GRATUÏTS PER A TREBALLADORS EN ACTIU

124955-8748832.jpg

CURSOS GRATUÏTS ACTIU

Tenim cursos GRATUÏTS que van adreçats a treballadors en RÈGIM GENERAL, AUTÒNOMS.
No tenen cap cost per a l'ermpesa ni per al treballador.

1- Comptabilitat Básica.
2- Posicionament web SEO / SEM.
3- Primers Auxilis
4- Mindfulness

Es reservarà plaça per ordre de rebuda de tota la documentació* i fins el total de places destinades a cada acció formativa.

*Documentació:
- Annex 1. Solicitud de participació en una acció formativa. (S'ha d'omplir amb color blau).
- Fotocòpia del DNI.
- Fotocòpia de l'encapçalament de la Nómina o rebut d'Autònom del mes anterior a l'inici
del curs.