CIDET

23 Novembre de 2018

FORMACIÓ GRATUÏTA PER A TREBALLADORS EN SITUACIÓ D'ATUR I ACTIU

102436-3265585.jpg

CURSOS GRATUÏTS per a treballadors en situació d'atur i actiu
(Inclou pràctiques a empreses)

- Activitats de Gestió Administrativa.
- Confecció i Publicació de pàg. Web.
- Gestió de Vendes. Inclou anglès.
- Gestió de Magatzems.
- Sistemes Mciroinformàitcs.

Les persones interessades cal que sol·licitin entrevista per poder accedir a la selecció d'alumnes pels cursos.