CIDET

14 Gener de 2020

Curs preparació per a BOMBERS de la Generarlitat de Catalunya

120546-8934160.jpg

 Opció de 95 h. de preparació a les oposicions de Bombers de la Generalitat de Catalunya, de les quals 75 h. es fa un repàs teòric i simulacre i 8 sessions on es faran psicotècnics aptitudinals i personalitat.
 Opció de 75 h. de preparació a les oposicions de Bombers de la Generalitat de Catalunya, on es fa un repàs teòric i simulacre .
 Opció de 16 h. de preparació a les oposicions de Bombers de la Generalitat de Catalunya, on es faran 8 sessions de psicotècnics aptitudinals i personalitat.
 Totes les hores seran impartides per professionals del cos especialistes en les dues àrees. Totes les hores seran impartides per professionals del cos especialistes en les dues àrees.