CIDET

Titulacions, diplomes i certificats d'assistència

A tots els alumnes que assisteixin a un mínim del 80% de les classes i superin, si s’escau, proves i/o treballs, se’ls lliurarà el corresponent Títol, Diploma d’Aprofitament, o Certificat d’Assistència.

Ajuts i subvencions

CIDET elabora i gestiona la modalitat de formació contínua tant per empreses agrupades com per empreses individuals, i així poder-se deduir l’import dels cursos i seminaris a través de la bonificació de la quota de la seguretat social.
CIDET desenvolupa formació finançada per la “Fundación Tripartita para la Formación y el Empleo” en el marc dels “Contratos Programa” dirigit a diferents sectors empresarials.

Li establim acords preferencials amb diferents entitats bancàries per poder facilitar als nostres alumnes un finançament que s’adapti a les seves possibilitats.
CIDET també ofereix cursos per a treballadors i persones en atur subvencionats pel Departament de Treball i Indústria de la Generalitat de Catalunya i el Fons Social Europeu.

Borsa de treball i servei d'orientació professional

En les escoles de negocis es creen sinèrgies que aporten uns valors afegits a totes les parts que hi intervenen. Per tant, aprofitant les relacions que s’hi estableixen, s’ofereix el servei de Borsa de Treball a totes les empreses, alumnes i ex-alumnes que ho requereixin.

El Servei d’Orientació Professional està orientat a persones que tant estan en situació d'atur o en actiu i que desitgen planificar el seu futur professional i incidir en la formació necessària per a millorar les competències que es necessiten potenciar.

Servei antics alumnes

La Salle en col·laboració amb CIDET ha creat l’Associació d’Antics Alumnes del Campus Manresa, amb l’objectiu d’oferir serveis professionals als seus associats.

Idiomes / Traduccions

IDIOMES

ANGLÈS - ALEMANY - FRANCÈS - ITALIÀ - PORTUGUÈS - XINÈS -
ESPANYOL PER ESTRANGERS - CATALÀ

Idioma empresarial, comercial i tècnic


 • Cursos reduïts
 • Cursos intensius
 • Cursos 1 professor per 1 alumne (one to one)
 • Cursos a mida a les pròpies empreses
 • Durades: 40h / 60h / 80h / 100h
 • Diferents nivells i horaris
 • Proves de nivell (Consultar secretaria Cidet)
 • Tots els cursos estan adreçats a adults


Preparació per exàmens oficials

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE

 • Business English Certificate (BEC)
 • First Certificate in English (FCE)
 • Certificate in Advanced English (CAE)
 • Certificate in Proficiency in English (CPE)


INSTITUT FRANÇAIS

 • Diplôme d'êtudes de la langue française (DELF)


CHAMBRE DE COMMERCE ET INDUSTRIE DE PARIS

 • Certificat practique de français commercial et économique


GOETHE INSTITUT

 • Zertifikat
 • Mittelstufe
 • Obserstufe


TRADUCCIONS

Servei de traduccions a empreses i particulars a càrrec d'un equip de professionals nadius i de filòlegs especialitzats.

 • Alemany
 • Anglès
 • Castellà
 • Català
 • Francès
 • Italià
 • Portuguès
 • Romanès
 • Rus
 • Xinès